Promovarea egalității rasiale

U CRAIOVA 1948 CLUB SPORTIV S.A.

 

PRACTICA EGALITĂȚII RASIALE

2022

 

PROGRAMUL DE APLICARE A STRATEGIEI U CRAIOVA 1948 CLUB SPORTIV S. A PRIVIND LUPTA ÎMPOTRIVA RASISMULUI

 

Rasismul este o concepție social-politică anti-științifică și reacționară care susține ideea nefondată a inegalității biologice și intelectuale a raselor umane, precum și caracterul determinant, în istorie, al particularităților rasiale ale oamenilor.

            Rasismul reprezintă credința că un motiv precum rasa, culoarea, limba, religia, originea națională, naționalitatea sau etnia justifică desconsiderarea sau noțiunea de superioritate a unei persoane sau a unui grup de persoane.

            Lupta împotriva discriminării rasiale reprezintă o parte integrantă a protejării și promovării drepturilor fundamentale ale omului, a luptei pentru eliminarea diferitelor forme de discriminareși pentru promovarea egalității de șanse.

            Pornind de la prevederile legii fundamentale, Constituția României, care consacră principiul egalității de tratamentși dreptul persoanelor de a nu fi discriminate pe bază de rasă, culoare, limbă. Religie, naționalitate și etnie, în conformitate cu directivele trasate de UEFA și recomandările Federației Române de Fotbal și având în vedere larga deschidere oferită de aderarea României la Uniunea Europeană, U CRAIOVA 1948 CLUB SPORTIV S.A. acordă o atenție sporită luptei împotriva rasismului în fotbal.

 

PLANUL UEFA ÎN 10 PUNCTE REFERITOR LA RASISM CUPRINDE

1.Emiterea unei declarații prin care să se afirme că rasismul și orice tip de disciminare nu vor fi tolerate și prin care să se explice clar acțiunile ce vor fi întreprinse împotriva celor implicați în scandaluri rasiste;

2.Difuzarea de anunțuri prin intermediul sistemului de sonorizare prin care să se condamne scandările rasiste în timpul meciurilor;

3.Informarea posesorilor de bilete și abonamente că este de evitat să participe la acțiuni care implică rasismul;

4.Derularea de acțiuni privind prevenirea vânzării de literatură rasistă în interiorul și în jurul stadionului;

5.Contactarea altor asociații sau cluburi pentru asigurarea înțelegerii de către aceștia a politicii împotriva rasismului, promovată de asociația sau clubul respectiv;

6.Întreprinderea de acțiuni disciplinare împotriva jucătorilor implicați în acte de rasism;

7.Încurajarea unei strategii comune a agenților de ordineși a poliției în vederea combaterii actelor de rasism;

8.Îndepărtarea urgentă a mesajelor rasiste de tip grafitti de pe stadion;

9.Adoptarea unei politici de oportunități egale pentru toți, în ceea ce privește angajările și furnizorii de servicii;

10.Cooperarea cu toare grupurile și agențiile, cum ar fi sindicatul jucătorilor, sporterii, școlile, organizațiile voluntare, cluburile de tineret, sponsorii, companiile locale, poliția și alte autorități publice în vederea dezvoltării unor programe proactive și a sporiri gradului de conștientizare în ceea ce privește eliminarea actelor de rasism și a discriminării.

 

 

II.        Principiile de acțiune ale U CRAIOVA 1948 CLUB SPORTIV S. A. Privind practicarea egalității rasiale

1.Aplicarea prevederilor legiilor care incriminează actele rasiste având la bază liniile directoare conținute în ”Recomandarea de politică generală numărul 7 a ECRI, referitoare la combaterea rasismului și a discriminării rasiale”;

2.U CRAIOVA 1948 CLUB SPORTIV S. A. Condamnă fenomenele de rasism și va acționa ferm pentru punerea în aplicare a principiului libertății de exprimare și a egalității de șanse;

3.Punerea în aplicare efectivă a prevederilor dreptului penal împotriva infracțiunilor rasiste, a incitării publice la violență, ură dsu discriminare, a insultelor, defăimăriilot publice sau amenințărilor, inclusiv a acelora care fac din motivarea rasială o circumstană agravantă;

4.Acțiunea pe baza unui plan unic al agențiolor de la firma de pazăși protecție, jandarmilor și polițiștilor, astfel încât printr-o informare corectă privind conținutul legilor în vgoare și printr-o pregătire corespunzătoare să identifice și să rezolve oportun orice manifestare antirasială;

5.Prezența vizibilă și acțiunea preventivă pe stadion a agenților de la firma de pază și a jandarmilor pentru a transmite un mesaj clar că autorii actelor rasiste nu vor rămâne nepedepsiți;

6.Includerea unor clauze antirasiste în regulamentul de ordine interioară și în contractele angjaților, încurajarea jucătorilor și a antrenorilor să se abțină, în orice situaie. De la gesturi și remarci rasiste;

7.Numirea unei persoane care să responsabiă de soluționarea incidentelor rasiste și care în timpul meciurilor de fotbal va difuza la stația de sonorizare a stadionului anunuri referitoare la interzicerea scandărilor rasiste;

8.Aplicarea unor măsuri ferme în cazl aparițiri unor gesturi sau expresii de natură rasist între jucători și public, precum și în situaia în care suporterii sau jucătorii sunt angrenați în comportamente rasiste cum ar fi: proliferarea de insulte, intonarea unor cântece rasiste, afișarea de bannere, steguri și pancarte cu simboluri rasiste prin impunerea unor sancțiuni adecvate. 

 

III.      Direcțiile de acțiune ale U CRAIOVA 1948 CLUB SPORTIV S.A. privind practicarea egalității rasiale

1.Jucătorii echipei de fotbal Universitatea Craiova au participat la un program derulat de AFAN România în cadrul căruia le-au fost aduse la cunoștință principalele obiective de luptă impotriva discriminării, rasismului, intolerașei și pariurilor sportive;

2.Consiliul de Administrație al clubului a realizat o declarație împotriva manifestărilor rasiste care este inclusă în programele meciurilor oficiale pe teren prorpiu și este afișată permanent în loc vizibil la intrările pe stadion, dar și pe tabelă

.Răspunde: Manager General; Termen: Permanent

3.În regulamentele de ordine interioară ale clubului s-au introdus prevederi referitoare la practicarea egalitîții rasialeprecum și măsurile care vor fi luate în situația în care vor exista manifestări rasiale sau de porice altă natură, urmând ca la fiecare nouă reeditare a acestora să se cuprindă eventualele modificări.

Răspunde: Manager Genera; Termen: Permanent

4.Implicarea sportivilor U CRAIOVA 1948 CLUB SPORTIV S. A. În acțiuni sociale, în promovarea brandurilor locale și a valorilor comunității

5.Bianual se vor desfășura, cu întreg personalul clubului, activități educative care să vină în sprijinul prevenirii și combaterii rasismului, antisemitismului și intoleranței și se vor prezenta noutățile legislative al ECRI.

Răspunde: Team Manager-ul și Responsabilul de Ordine și Siguranță; Termen: permanent

6.Anual, în luna iulie, U CRAIOVA 1948 CLUB SPORTIV S. A. va organiza un turneu de fotbal pentru juniori a cărui temă va fi ”NU RASISMULUI ȘI INTOLERANȚEI”.

Răspunde: managerul Centrului de Copii și Juniori; Termen: iulie 2022

7.În luna august 2021, U CRAIOVA 1948 CLUB SPORTIV S. A. va organiza și desfășura meciuri demonstrative și de selecție în comunitățile de romi din Craiova și Oltenia.

Răspunde: managerul Centrului de Copii și Juniori; Termen: august 2022

8.U CRAIOVA 1948 CLUB SPORTIV S. A. va acționa permanent pentru a preveni apartenența sportivilor la organizații rasiste ca pericol la adresa Drepturilor Omului și a grupurilor minoritare.

Răspunde: Managerul General; Termen: Permanent

9.Managerul general al clubului va iniția imediat cercetarea oricăror practici discriminatorii manifestate în rândul personalului angajat și va lua măsura excluderii din colectiv a celor care nu respectă principiul egalității reale a șanselor pentru toți sportivii, indifierent de rasă, culoare, limbă, religie, etnie sau naționalitate. Răspunde:

Managerul General; Termen: Permanent

10.Având în vedere particularitățile geografice și etnice în care își desfășoară activitatea, U CRAIOVA 1948 CLUB SPORTIV S. A. va acâiona permanent pentru selecționarea copiilor și juniorilor indiferent de cetățenie, naționalitate, limba maternă și confesiune religioasă și va pune pe primul plan criteriul valoric.

Răspunde: managerul Centrului de copii și juniori; Termen: Permanent

 

11.Pentru echipa de seniori se va acționa pe baza aceluiași principiu, criteriul de bază va fi valoarea și aportul pentru îndeplinirea obiectivelor în fiecare sezon competițional.

Răspunde: Managerul General; Termen: Permanent

12.Reprezentanții forțelor de ordine vor participa la acțiuni ale galeriei și suporterilor, desfășurând activități de monitorizare și de educare cu privire la combaterea manifestărilor rasiste pe stadioane.

Răspunde: Responsabilul de Ordine și Siguranță; Termen: De trei ori în perioada competițională, respectiv tur, retur si Play-off sau play-out.

13.U CRAIOVA 1948 CLUB SPORTIV S. A va fi pregătită ca personalul administrativ al stadionului, în cooperare cu forțele de ordine să  acționeze promt pentru prevenirea vânzării de literaturăî rasistă în zona stadionului precum și pentru îndepărtarea înscrisurilor rasiste de pe stadion.

Răspunde: Responsabilul de Ordine și Siguranță; Termen: Permanent

 

ECRI salută inițiativele întreprinse de UEFA în domeniul luptei împotriva rasismului în fotbal, precum și acțiunile concrete si eficiente desfășurate în cadrul programului fotbal împortiva rasismului în europa (FARE)

ECRI face apel la organismele guvernamentale, autoritățile publice, organizațile sportive și internaționale și la populație în ansamblul său să își intensifice eforturile pentru a lupta împotriva rasismului și pentru a face șă primeze spiritul sportiv în vederea restabilirii pe deplin al rolului educațional, al fotbalului în promovarea respectului reciproc.

    ”NU RASISMULUI SI INTOLERANȚEI” – este mesajul nostru comun.

Craiova, 28.02.2022         

ADMINISTRATOR

ANDRICI ADRIAN

Meciul următor

Sâm, 20 Iul 2024

19:00

UTA Arad

Liga 1

Stadionul Ion Oblemenco

DigiSport 1, Prima Sport, Orange Sport

Newsletter

Scrie-ne!

Datele personale colectate în formularul de mai sus vor fi folosite exclusiv pentru îmbunătățirea calității serviciilor noastre, prin luarea la cunoștință a sugestiilor și nemulțumirilor dvs.